BESTEL NU ALVAST JE
DROUWENERZAND TICKETS

Algemene Voorwaarden Tickets

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE TICKETS DROUWENERZAND ATTRACTIEPARK

De online dagtickets van Drouwenerzand Attractiepark zijn geldig op de door u gekozen datum, met de daarbij geldende openingstijden, tijdens het seizoen 2023. 

Voor kinderen tot en met 2 jaar hoeft u geen ticket te kopen, zij zijn gratis.

Online tickets dienen altijd vooraf betaald te worden, hiervoor worden verschillende online betalingsmogelijkheden aangeboden. Drouwenerzand Attractiepark behoudt zich het recht tarieven of processen tussentijds of jaarlijks te wijzigen.

De tickets worden na betaling naar uw e-mailadres gestuurd (pdf in bijlage), u kunt deze tonen op uw telefoon. U kunt de tickets ook geprint meenemen naar Drouwenerzand Attractiepark, zorgt u er dan wel voor dat de QRcode niet beschadigd is.

TIP: heeft u de tickets niet in uw postvak ontvangen? (dit kan maximaal een uur duren) Kijk dan even in uw spambox.

De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen en exclusief servicekosten.

De betaling vindt plaats direct na het bestelproces.

Gescande tickets zijn niet meer geldig. Drouwenerzand Attractiepark is niet aansprakelijk indien tickets buiten ons reguliere verkoopkanaal in uw bezit zijn gekomen. Het is verboden reeds gebruikte tickets door te verkopen.

Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en u maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

Tickets dient u, ook na het betreden van het Attractiepark op verzoek van de medewerk(st)er te tonen.

Het is verboden om tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de directie van Drouwenerzand Attractiepark.

Elk ticket beschikt over een unieke QR-code en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van tickets is niet toegestaan, bij misbruik zal er aangifte worden gedaan.

Drouwenerzand Attractiepark is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm en met welke oorzaak dan ook.

De parkregels van Drouwenerzand Attractiepark vindt u hier: Parkregels Drouwenerzand Attractiepark.

 

--------------------------------------

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ONLINE-TICKETS DES FREIZEITPARKS DROUWENERZAND

Die Online-Tageskarten des Vergnügungsparks Drouwenerzand sind an dem von Ihnen gewählten Datum mit den entsprechenden Öffnungszeiten während der Saison 2023 gültig. 

Für Kinder bis zu 2 Jahren brauchen Sie kein Ticket zu kaufen, sie sind frei.

Online-Tickets sollten immer im Voraus bezahlt werden. Zu diesem Zweck werden mehrere Online-Zahlungsoptionen angeboten. Der Freizeitpark Drouwenerzand behält sich das Recht vor, Tarife oder Verfahren zwischenzeitlich oder jährlich zu ändern.

Die Tickets werden nach der Bezahlung an Ihre E-Mail-Adresse geschickt (pdf im Anhang), Sie können sie auf Ihrem Handy vorzeigen. Sie können auch ausgedruckte Tickets zum Drouwenerzand Attractiepark mitbringen, achten Sie nur darauf, dass der QR-Code nicht beschädigt ist.

TIPP: Haben Sie die Tickets nicht in Ihrem Posteingang erhalten? (Dies kann bis zu einer Stunde dauern) Bitte überprüfen Sie Ihre Spam-Box.

Die angegebenen Preise sind in Euro, einschließlich Mehrwertsteuer, etwaiger Steuern und sonstiger Abgaben und ohne Servicegebühren.

Die Bezahlung erfolgt unmittelbar nach dem Bestellvorgang.

Eingescannte Tickets sind nicht mehr gültig. Drouwenerzand Attractiepark haftet nicht, wenn die Eintrittskarten außerhalb des regulären Verkaufswegs in Ihren Besitz gelangt sind. Der Weiterverkauf bereits benutzter Tickets ist verboten.

Die Tickets können nicht zurückgenommen oder umgetauscht werden und verlieren nach Ablauf des auf ihnen angegebenen Gültigkeitsdatums ihre Gültigkeit.

Die Tickets dürfen nicht gefaltet oder anderweitig beschädigt werden. Bei Beschädigung kann die Zulassung verweigert werden, und Sie haben keinen Anspruch auf Erstattung oder Ersatz.

Die Eintrittskarten sind auf Verlangen des Personals vorzuzeigen, auch nach Betreten des Freizeitparks.

Es ist verboten, die Eintrittskarten ohne schriftliche Genehmigung der Direktion des Drouwenerzand Attractiepark für kommerzielle Zwecke zu verwenden.

Jedes Ticket ist mit einem einzigartigen QR-Code versehen und kann daher nur einmal verwendet werden. Das Kopieren von Tickets ist nicht erlaubt, Missbrauch wird gemeldet.

Drouwenerzand Attractiepark haftet niemals für Schäden, in welcher Form und mit welcher Ursache auch immer.

Die Parkordnung des Drouwenerzand Attractiepark finden Sie hier: Parkregeln Vergnügungspark Drouwenerzand.

 

--------------------------------------

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS ONLINE TICKETS DROUWENERZAND AMUSEMENT PARK

The online day tickets of Drouwenerzand Amusement Park are valid on your chosen date, with the corresponding opening hours, during the 2023 season. 

You do not need to buy a ticket for children up to 2 years old, they are free.

Online tickets should always be paid in advance, several online payment options are offered for this purpose. Drouwenerzand Amusement Park reserves the right to change rates or processes in the interim or annually.

The tickets will be sent to your email address after payment (pdf attached), you can show them on your phone. You can also bring printed tickets to Drouwenerzand Attractiepark, please make sure the QRcode is not damaged.

TIP: Did you not receive the tickets in your inbox? (This can take up to an hour) Please check your spam box.

The prices listed are in euros, including VAT, any taxes or other charges and excluding service charges.

Payment takes place immediately after the ordering process.

Scanned tickets are no longer valid. Drouwenerzand Attractiepark is not liable if tickets have come into your possession outside our regular sales channel. Reselling already used tickets is prohibited.

Tickets cannot be taken back or exchanged and lose their validity upon expiry of the validity date indicated on them.

Tickets must not be folded or otherwise damaged. If damaged, admission may be refused and you will not be entitled to a refund or replacement.

Tickets must be shown to the staff member upon request, even after entering the Amusement Park.

It is prohibited to use tickets for commercial purposes without written permission from the management of Drouwenerzand Attractiepark.

Each ticket has a unique QR code and can therefore only be used once. Copying tickets is not allowed, abuse will be reported.

Drouwenerzand Attractiepark is never liable for damage, in whatever form and with whatever cause.

ARRANGEMENTEN
€ 9,90 p.p.
SCHOOLREIS BASISSCHOOL
Het attractiepark is overzichtelijk ingericht; ideaal voor een onvergetelijke schoolreis van groep 3 t/m 8 dus!
vanaf € 9,90 p.p.
KINDERFEESTJES
Het eten is geregeld, de jarige krijgt een kadootje en alle kinderen krijgen iets lekkers!
€ 14,00 p.p.
IDEAAL VOOR GROEPEN
Ideaal voor je een familiedag en verenigings- of personeelsuitje, alles is in één keer goed geregeld! Genoeg te zien en te beleven door jong èn oud!
ONTDEK MEER DAN 20 ATTRACTIES
* nieuw 2023 * Drifter

Deze nieuwe attractie komt binnenkort naar het Attractiepark; Drifter!

Meer informatie, lengte-eisen en foto's volgen

Freak Out

Deze stoere, snelle attractie is speciaal voor Drouwenerzand Attractiepark gebouwd en is voor de echte durfals!

Mini Rad

Deze vrolijke attractie is speciaal voor de jongere kinderen die graag de 'hoogte' in gaan.

Hunebed8baan

Een geweldige uitdaging voor de jeugd en hun ouders.

Tea Cups

In de Tea Cups is het volop vermaak voor de kinderen; heerlijk rondjes draaien, gillen en joelen!

Dumbo

Deze superleuke attractie is voor kinderen die zelf graag de 'touwtjes in handen' hebben.

Wild West Swing

De Wild West Swing gaat maar liefst 4 meter de lucht in en dan ook nog scheef draaien!

Landhuys den Linden

Kom ook gruwelijk griezelen in Landhuys den Linden. Vraag gerust een oudere mee als je denkt dat je het te spannend vindt, dat snappen we best!

Dierenmolen

Dikke pret voor de kleintjes onder ons op een koe, ezel of varken!

XLR8

De XLR8 heeft al veel kinderen het hoofd op hol gebracht, binnen één seconde van 0 naar 65 km/pu is ook niet niks!

Trein

Let op! De trein van Drouwenerzand gaat vertrekken, toettoet!!

Speeltoestellen

Fantastische speel en kliederplek: de water- en zandbouwplaats! Doordat het deels verhard is kunnen kinderen in een rolstoel ook lekker mee spelen. 

Happy Sailor

Lekker bootje varen in de Happy Sailor, wat zijn die golven hoog! 

Break Dance

De grootste uithalen hoor je uit deze attractie komen, gierend van de pret draait iedereen zijn rondjes!

Para Jump

De Para Jump is voor de echte lefgozers onder ons!

Piratenboot

Met deze boot breek je de hoogste golven, zonder nat te worden!

Ezelbaan (indoor)

Op de rug van een ezel kun je rustig de Mexicaanse omgeving bekijken.

Botsauto's

Lekker botsen in de botsauto's en denk erom: riemen vast!

Authentieke Caroussel

Heerlijk draaien in de kop en schotel of deinen op de rug van een tijger, olifant of paard.

Spinning Coaster

De Spinning Coaster is een Familie8baan, die je alle bochten goed laat voelen!

Oldtimerbaan

In een prachtige oldtimer mag je zelf sturen en je gasten naar het eindstation chauffeuren, wie wil dat nou niet?!

Trampolines

Heb je nog genoeg energie? Ga dan lekker springen en salto's maken op de trampolines, wel eerst de schoenen uit.

Waterplein

Neem maar een paar handdoeken mee want het Waterplein zorgt bijna altijd voor minimaal een paar natte voeten! 

* nieuw 2024 * Flying Tigers

Deze nieuwe attractie komt in 2024 naar het Attractiepark; Flying Tiger.

Meer informatie, lengte-eisen en foto's volgen

ALLE ATTRACTIES
Blijf op de hoogte van speciale acties en aanbiedingen met de Drouwenerzand nieuwsbrief