BESTEL NU ALVAST JE
DROUWENERZAND TICKETS

Parkregels Drouwenerzand Attractiepark

Voor de goede gang van zaken is er een parkreglement opgesteld. Door uw bezoek aan ons park, aanvaardt u automatisch deze parkregels. Wij wensen u een plezierige dag toe en hopen dat onderstaande voorschriften daaraan bij kunnen dragen.

Art. 1 Toegang tot het attractiepark

 1. Met een online (dag)ticket van Drouwenerzand Attractiepark kunt u één keer het attractiepark betreden. 
 2. Nadrukken en verhandelen van entreebewijzen is verboden.
 3. Gasten van Vakantiepark Drouwenerzand ontvangen bij aankomst een armbandje of sleutelhanger welke geldig is tijdens het verblijf. Deze bandjes dienen tijdens het verblijf om te blijven en zijn niet overdraagbaar. Bij ‘fraude’ wordt het bandje ingenomen voor de resterende periode en volgt er geen restitutie.
 4. Onze gasten dienen gepaste kledij te dragen omwille van de hygiëne, de veiligheid en het respect voor kinderen en andere gasten. Het dragen van badkleding in attracties is verboden.
 5. Het is ten strengste verboden om buiten de openingstijden in het Attractiepark te verblijven.
 6. Bij parksluiting ten tijde van overmacht, door extreme omstandigheden (bijv. weersomstandigheden) welke wij niet kunnen beïnvloeden, volgt geen restitutie.
 7. Wij behouden ons het recht voor om openingsdagen en/of – tijden gedurende het seizoen te wijzigen.
 8. Korting, in welke vorm dan ook, is eenmalig geldig op de reguliere entree.
 9. Wij verlenen geen restitutie op aangeschafte producten/diensten.
 10. Het uitdragen van overtuigingen of het houden van demonstraties is niet toegestaan.
 11. Personen vanaf 12 jaar mogen het park niet verkleed/geschminkt betreden.

Art. 2 Letsel, diefstal en/of schade

 1. Drouwenerzand Attractiepark is niet aansprakelijk voor letsel, diefstal en/ of beschadiging aan uw eigendommen. Ook niet als deze zijn ingenomen door één van onze medewerk(st)ers. U betreedt Drouwenerzand Attractiepark op eigen risico. Wij zijn slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld alsmede een toerekenbare tekortkoming aan de directie of onze medewerkers.
 2. U dient op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers.
 3. Ouders en begeleiders (dan wel een school, instelling etc.) zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door mensen die aan hun zijn toevertrouwd.
 4. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
 5. Indien er bij u sprake is van schade of letsel dient u dit voor vertrek bij de leidinggevende kenbaar te maken. Bij melding achteraf vervalt de aansprakelijkheid van Drouwenerzand.

Art. 3 Attracties/speeltoestellen

 1. Alle attracties hebben eigen veiligheidsvoorschriften omtrent o.a. minimale lengte en fysieke gesteldheid. De veiligheidsvoorschriften staan aangegeven bij de ingang van elke attractie. Deze voorschriften én de aanwijzingen van de medewerk(st)ers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 2. Het kan zijn dat een attractie of speeltoestel (tijdelijk) buiten gebruik is in verband met een reparatie of onderhoud. Daarnaast kunnen door weersomstandigheden zoals hevige regenval, onweersbuien en windstoten attracties tijdelijk gesloten worden, dit geeft geen recht op restitutie van de entreeprijs, een vergoeding of andere compensatie.
 3. Op minder drukke dagen kan het voorkomen dat een medewerk(st)er 2 attracties bedient, wij vragen hiervoor uw begrip.
 4. In de meeste attracties is het verplicht schoeisel te dragen, om veiligheidsredenen dient dit in sommige attracties schoeisel te zijn dat vast om de voet zit (dus geen slippers). Daarnaast zijn er een aantal attracties (bijv. de trampolines) waar juist geen schoeisel gedragen mag worden. Volgt u te allen tijde de aanwijzingen die op de informatieborden staan en van de medewerkers bij de attracties.

Art. 4 Drinken- en etenswaren

 1. De verstrekte drinken- en etenswaren van onze all-in formule mogen niet meegenomen worden buiten het park. Incidenteel zullen er willekeurig tassencontroles plaatsvinden.
 2. Deponeer uw afval altijd in de daarvoor bestemde containers.

Art. 5 (Huis)dieren

 1. Om hygiënische- en veiligheidsredenen zijn dieren in het Attractiepark niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden.
 2. Bij melding van (een) huisdier(en) in een auto op de parkeerplaats zullen wij de eigenaar van de auto (middels kenteken) eerst omroepen, bij geen reactie zijn wij genoodzaakt contact op te nemen met een Dierenopvangcentrum.

Art. 6 Cameratoezicht / foto’s en video opnamen

 1. Ter bescherming van u en onze veiligheid en eigendommen is er cameratoezicht aanwezig op het park.
 2. Het is mogelijk dat er tijdens uw bezoek foto’s en/ of video opnames gemaakt worden voor reclame doeleinden. Wij houden ons het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken. Indien u niet in beeld wilt kunt u zich melden bij de fotograaf/ filmploeg, te herkennen aan een geel hesje met de opdruk ‘fotograaf’ en het logo van Drouwenerzand.
 3. In een attractie kan een foto van u worden gemaakt die u bij de uitgang van de attractie kunt kopen, hier worden de gemaakte foto’s op een beeldscherm getoond.

Art. 7 Alcohol, verdovende middelen, geweld en overlast

 1. Overmatig alcoholgebruik, gebruik van verdovende middelen, vernieling, gebruik van (fysiek of verbaal) geweld en/of ander ongewenst gedrag is verboden. Bij incidenten zal contact met de politie worden opgenomen.
 2. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Wij behouden ons het recht voor de bezitter hiervan van het terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
 3. Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen in het park.
 4. Gebruik van geluidsdragers die overlast veroorzaken is niet toegestaan.

Art. 8 Rookbeleid

 1. Drouwenerzand Attractiepark is rookvrij, met uitzondering van een rookzone. 
 2. Het roken van een e-sigaret is toegestaan.

Art. 9 Parkeren

 1. U wordt geacht zich aan de verkeersregels te houden op onze parkeerterreinen en de instructies van onze parkeerwachters op te volgen, mocht u deze overtreden kunnen we uw auto van het parkeerterrein laten verwijderen op uw kosten.
 2. Voor onze parkeerplaats, uitsluitend bedoeld voor de gasten van ons park, wordt parkeergeld gevraagd. Op de parkeerplaats van het naastgelegen restaurant Robin Hood geldt vrij parkeren.
 3. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade of diefstal.

Art. 10 Algemeen

 1. Om u een gastvrij bezoek te kunnen bieden aan Het Drouwenerzand hebben wij in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig. In onze privacyverklaring inzichtelijk op drouwenerzand.nl verklaren wij welke gegevens wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag.
 2. Het maken van reclame, houden van collectes, aanbieden goederen e.d. is niet toegestaan tenzij hiervoor toestemming is verleend door de directie.
 3. Gebruik van drones is niet toegestaan tenzij toestemming is verleend door de directie.
 4. Drouwenerzand besteedt veel tijd en zorg aan het onderhoud van het park. Toch kan het voorkomen dat u minder plezierige zaken tegenkomt. Wanneer dit het geval is, zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u dit aan één van onze medewerk(st)ers meldt.
 5. De medewerk(st)ers van Drouwenerzand zijn gerechtigd om personen van het park te verwijderen, wanneer deze perso(o)n(en) zich niet aan het de parkregels houd(en)t. In dit geval heeft degene die verwijderd wordt, geen recht op schadeloosstelling.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie. Tevens beslist de leidinggevende over de juiste interpretatie en hantering van dit reglement.

Directie Drouwenerzand Attractiepark

Blijf op de hoogte van speciale acties en aanbiedingen met de Drouwenerzand nieuwsbrief